Kahit ilang beses
pa pilitin ng alon na manatiling
nakayakap
sa batong akala niyang nag-aabang,
itinataboy siya nito;
nananatiling tuyo.

 

 

Napulot lamang sa luma kong sketchpad.

Advertisements

One thought on “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s