Fridates

Makakalimutan mo ang lahat — ang panahon, ang mga lugar, mismong pangalan ng mga tauhan. Pero, hindi mo kailanman malilimutan ang impresyon ng mga kwento. Mananatili ‘yun sa’yo.”

— Prof. Velasquez

Yung pagka-helpless, nagiging self-destructive na.”

— Jenny F.

You can feel everything, but you’re paralyzed.”

— K.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s